Tyçç Akts Düzeyi Bilgileri

TYYÇ DÜZEYİ

SÜRE
(Yıl)

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)

5. DÜZEY
(ÖNLİSANS)

2

120

3.000 - 3600

Öğr. Gör. ABDULLAH BAYCAR
Güncelleme : 03.04.2017 22:19:10