Bölüm Hakkında

Gıda Teknolojisi Programı, gıda hammaddeleri, gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ve kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında bilgilere sahip olan ve bu bilgi birikimi ile gıda üretim tesislerinde sorumluluk üstlenebilecek teknik elemanlar yetiştirmeye yönelik eğitim verir.
Gıda Teknolojisi Programının amacı, gıda sanayiinde gıdaların üretiminden tüketimine kadar uzanan gıda zinciri içerisindeki tüm kuruluşların laboratuarlarında ve üretim departmanlarında görev yapabilecek, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. 
Öğrenciler programdan mezun olabilmek için 120 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlayıp mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan yaz stajlarını yapmak zorundadır. 
Mezun öğrenciler eğitim süresince kazanmış oldukları donanımla girişimcilikte avantajlı hale gelebildikleri gibi Özel ve kamu sektöründe Üretim, Denetim, Analiz ve Ar-Ge departmanlarında çalışabilirler.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Gıda Teknolojisi alanında Diploması" derecesi alırlar.
Öğr. Gör. ABDULLAH BAYCAR
Güncelleme : 22.03.2017 00:16:33